Topbillede til fanebladet borger

Affald og ressourcer

Skraldeposer
I Furesø Kommune ser vi det som et fælles ansvar at sortere og dermed bevare ressourcerne i affaldet. Derfor sorterer vi vores affald. Vestforbrænding varetager affaldsområdet i Furesø Kommune.

Det genanvendelige affald, som vi sorterer fra restaffaldet, gemmer på værdier og ressourcer, som kan omdannes til nye materieler og produkter til gavn for miljøet. Ved at genanvende vores affald skåner vi miljøet bl.a. ved at udlede mindre CO2.

Høring over forslag til ny ordning for sortering af papir, glas, plast metal, rest- og madaffald for lejligheder, række-, dobbelt- og kæde huse er afsluttet.

Furesø Kommune vil gerne takke for den store involvering i høringen og de mange høringssvar. Kommunen er i gang med at behandle høringssvarene, som skal indgå i Byrådets behandling af regulativ for husholdningsaffald den 19. december 2018. Behandlingen af høringssvarene kan se på kommunens hjemmeside, når dagsordenspunktet til Byrådsmødet bliver offentliggjort.


 

Renovationsgebyrer

I starten af december modtager du ejendomsskattebilletten 2019. Opkrævningen indeholder blandt andet gebyrer for kommunens renovationsordning. Du kan læse mere om renovations gebyrerne i Vestforbrændings FAQ om renovationsgebyrer eller kontakte Vestforbrændings kundeservice hvis du har yderligere spørgsmål. Du kan læse mere om ejendomsskattebilletten på Furesø Kommunes side om ejendomsskat.


 

www - til tasterne!
» SelvbetjeningBrug Vestforbrændings selvbetjeningsløsning, hvis du har problemer med afhentningen af affald, vil bestille afhentning af storskrald, tilmelde dig ordningen for haveaffald...
Foto - Beholdere - Nærfoto
» Ofte stillede spørgsmål til forslaget til den nye affaldssortering for tæt/lav- og etageboligerHer er en række af de ofte stillide spørgsmål der er til forslaget den nye affaldssortering for tæt/lav- og etageboliger. Siden bliver opdateret løbende med nye spørgsmål...
Genbrugsstation
» GenbrugsstationPå genbrugsstationen kan borgere og virksomheder aflevere alle typer affald - dog ikke dagrenovation og madaffald. Så sørger vi for den mest miljørigtige behandling og...
Foto indendørssortering
» Sortering i hjemmetSortering i hjemmet handler, om at sende de ressourcer vi sorterer fra i hjemmet de rigtige steder hen til gavn for miljøet.
Foto af dame der smider flasker ud i flakekontainer
» Glas og papir kan genbrugesGlas og papir skal ikke i skraldespanden, men afleveres på genbrugsstationen eller i nogle af de mange beholdere, som er opstillet i kommunen. Er du villaejer og med i...
Gravko foran erhvervsbyggeri
» Bygge- og anlægsaffald fra privateVed bygge- og anlægsprojekter kan der fremkomme farligt og miljøskadeligt affald, og affaldet derfor skal håndteres korrekt for at undgå skader på miljø og sundhed og for...
Affaldsplan 2012 - 2024
» Regulativ, takster, affaldsplan mv.Her findes de dokumenter som er relevante for affaldshåndteringen.
Skraldeposer
» Affald og ressourcerI Furesø Kommune ser vi det som et fælles ansvar at sortere og dermed bevare ressourcerne i affaldet. Derfor sorterer vi vores affald. Vestforbrænding varetager affaldsområdet...
Sidst opdateret 27. november 2018